EWIDENCJE I REJESTRY - Ewidencje i Rejestry - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje i Rejestry

EWIDENCJE I REJESTRY

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

Sekretariat Komendanta Powiatowego Policji w Krośnie Odrzańskim:

- rejestr  teczek, dokumentów dzienników i książek ewidencyjnych,

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- rejestr poczty zwykłej,

- rejestr poczty specjalnej,

- książka doręczeń (prokuratura, sąd),

- książka doręczeń przesyłek miejscowych,

- książka przyjęć interesantów,

- książka odpraw i narad służbowych,

- dzienniki przepisów,

Wydział Kryminalny KPP Krosno Odrzańskie:

- dziennik korespondencyjny,

-  rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,

-  rejestr teczek poszukiwawczych,

-  rejestr teczek osób zaginionych,

-  rejestr zdjęć sygnalitycznych ,

- księga dowodów rzeczowych,

Wydział Prewencji KPP Krosno Odrzańskie:

- dziennik podawczy,

- dziennik korespondencyjny

-  rejestr  depozytu mandatów,

-  rejestr interwencji,

-  rejestr wokand

- rejestr spraw o wykroczenie,

- rejestr niebieskich kart,

-rejestr pobierania i zdawania ampułek do krwi,

-rejestr zadań doraźnych,

- rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych,

- dziennik telegramów,

- książka zdawania i pobierania broni,

- książka dyspozytora,

- książka ewidencji kluczy,

- Książka kontroli  spraw przydzielonych dzielnicowym,

- książka przebiegu służby,

- książka kontroli sprzętu uzbrojenia,

- książka odpraw,

- książka dozorów

-ewidencja osób przebywających po godzinach w jednostce,

- ewidencja osób przebywających na przepustkach z zakładu karnego,

- rejestr usunięcia pojazdów oraz wydawania zezwoleń na ich odbiór,

- rejestr odsłuchiwanej korespondencji prowadzonej przy użyciu środków łączności,

- ewidencja SWD;

- rejestr skierowań na badania lekarskie,

- rejestr dowodów rejestracyjnych

Wydział Ruchu Drogowego:

- rejestr kart MRD-5,

- rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu
  trzeźwości,

- rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych

- rejestr kart wyroków i kart informacyjnych,

- rejestr skierowań na badania psychologiczne,

- rejestr depozytu mandatów.

Zespół Kadr i Szkolenia:

- ewidencja urlopów i zwolnień lekarskich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych

- ewidencja zaświadczeń o zatrudnieniu,

 - listy obecności,

- rejestr rozkazów,

- rejestr świadectw,

- rejestr komunikatów,

- rejestr skierowań na badania lekarskie.

Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

- rejestr spisów akt przekazanych  do składnicy akt,

- rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” składnicy ,  

- rejestr akt brakowanych kategorii „BC”,

- rejestr wydanych postanowień na zniszczenie materiałów kategorii „BC”

 - książka ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta ze składnicy akt,

- książka ewidencji pieczęci i stempli.

Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych:

- rejestr postępowań dyscyplinarnych

- rejestr skarg i wniosków

- rejestr postępowań wyjaśniających

Zespół Finansowo-Gospodarczy:

- książki druków ścisłego zarachowania,

- rejestr wydanych decyzji mieszkaniowych oraz rejestr kart mieszkaniowych,

- Rejestr potwierdzeń  ukaranych mandatem karnym,

- rejestry ewidencji sprzętu uzbrojenia i amunicji

- rejestr ewidencji pojazdów służbowych,

Zespół Łączności i Informatyki:

- rejestr śledztw i dochodzeń w formie elektronicznej,

- skrócony rejestr śledztw,

- ewidencja sprzętu  łączności i informatyki,

Inspektor ds. BHP:

- rejestr wypadków przy pracy funkcjonariuszy

- rejestr postępowań szkodowych

- dziennik szkoleń wstępnych  z zakresu bhp dla funkcjonariuszy i pracowników Policji,

- dziennik szkolenia wstępnego z zakresu ppoz. Pracowników i funkcjonariuszy Policji.

Komisariat Policji w Gubinie:

- rejestr  teczek, dokumentów dzienników i książek ewidencyjnych,

- dziennik korespondencyjny,

- dziennik podawczy,

- rejestr poczty zwykłej,

- książka doręczeń (prokuratura, sąd),

- książka doręczeń przesyłek miejscowych,

- książka przyjęć interesantów,

- książka odpraw i narad służbowych,

- dzienniki przepisów,

-  rejestr postępowań sprawdzających i odmów wszczęcia postępowania przygotowawczego,

-  rejestr teczek poszukiwawczych,

-  rejestr teczek osób zaginionych,

-  rejestr zdjęć sygnalitycznych ,

- księga dowodów rzeczowych,

-  rejestr  depozytu mandatów,

-  rejestr interwencji,

-  rejestr wokand

- rejestr spraw o wykroczenie,

- rejestr niebieskich kart,

-rejestr pobierania i zdawania ampułek do krwi,

-rejestr zadań doraźnych,

- rejestr pobierania i zdawania notatników służbowych,

- dziennik telegramów,

- książka zdawania i pobierania broni,

- książka dyspozytora,

- książka ewidencji kluczy,

- Książka kontroli  spraw przydzielonych dzielnicowym,

- książka przebiegu służby,

- książka kontroli sprzętu uzbrojenia,

- książka odpraw,

- książka dozorów

-ewidencja osób przebywających po godzinach w jednostce,

- ewidencja osób przebywających na przepustkach z zakładu karnego,

- rejestr usunięcia pojazdów oraz wydawania zezwoleń na ich odbiór,

- rejestr odsłuchiwanej korespondencji prowadzonej przy użyciu środków łączności,

- ewidencja SWD;

- rejestr skierowań na badania lekarskie,

- rejestr dowodów rejestracyjnych

- rejestr kart MRD-5,

- rejestr badań przeprowadzonych urządzeniami elektronicznymi do badania stanu
  trzeźwości,

- listy obecności,

- rejestr śledztw i dochodzeń w formie elektronicznej,

- skrócony rejestr śledztw,

- rejestr spisów akt przekazanych  do składnicy akt,

- rejestr protokołów brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” i „BE” składnicy    
  akt,

- rejestr akt brakowanych kategorii „BC”,

- rejestr wydanych postanowień na zniszczenie materiałów kategorii „BC”

 - książka ewidencji korzystających z akt i wypożyczających akta ze składnicy akt.

Metryczka

Data publikacji 16.11.2012
Data modyfikacji 12.08.2014
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Grycan
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Grycan
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka
do góry