Status prawny - Status Prawny - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

Status Prawny

Status prawny

Komenda Powiatowa jest jednostką organizacyjną Policji stanowiącą aparat , przy pomocy którego Komendant Powiatowy Policji w Krośnie Odrzańskim realizuje zadania Policji określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na ich podstawie, w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze powiatu krośnieńskiego.

 Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 czerwca 2014 roku                                                                                            

Regulamin zmieniający Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim z dnia 12 czerwca 2014 roku

Metryczka

Data publikacji 16.11.2012
Data modyfikacji 18.12.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Norbert Marczenia
Osoba udostępniająca informację:
Norbert Marczenia
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Kulka
do góry