KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY - Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim

Biuletyn Informacji Publicznej

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Komendant Powiatowy Policji
  w Krośnie Odrzańskim. z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 22, 66-600 Krosno Odrzańskie.
 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Komendzie Powiatowej Policji
  w Krośnie Odrzańskim., e-mail: iod.krosno@go.policja.gov.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wybrane stanowisko, na podstawie Kodeksu pracy i ustawy o służbie cywilnej, natomiast udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych (nie wynikających z powyższych przepisów) zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach, związanych z procesem rekrutacji (np. adres e-mail, nr telefonu, wizerunek).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, po upływie terminu składania ofert na wybrane stanowisko, a następnie niszczone.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie dodatkowych danych w dowolnym momencie, jednak nie będzie to miało wpływu na zgodność
  z prawem przetwarzania podanych danych dokonanego przed jej cofnięciem.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w wybranym procesie rekrutacji.
 9. Podane dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Metryczka

Data publikacji 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Kulka
do góry